ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : เปิดบริการเช็คเกรดออนไลน์

ขณะนี้ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส่งเสริมวิชาการ ได้เปิดบริการให้นักศึกษาสามารถเข้าเช็คเกรดออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล, ส่งเสริมวิชาการ
ผู้เขียนข่าว : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล, ส่งเสริมวิชาการ

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th