ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงรุ่นที่ 9 มธ.รังสิต (เฉพาะเสาร์ อาทิตย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

?โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 9 (รอบสอง)?
หลักสูตรที่เปิดอบรม มีดังนี้
1. Programming Languages                                20 ชั่วโมง
2. Computer Organization & architecture                        20 ชั่วโมง
3. Data Structures                                        20 ชั่วโมง
4. Operating Systems                                        20 ชั่วโมง
5. Database Management Systems                        20 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรม         :        3 มิถุนายน  2549  -  30  กรกฏาคม 2549
สถานที่อบรม              :        ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 ห้อง 211 มธ.
ศูนย์รังสิต

*** ทุกหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรม ***

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียด
โทร. (02) 564-4534-5 , (02) 986-9156, (02) 564-4440-59 ต่อ 2157
หรือที่เวบไซต์ www.cs.tu.ac.th


น.ส. พิมพ์ภาวรรณ ฉิมชาญเวช   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. (02)564-4440-59 ต่อ 2157 , (02)986-9156 ต่อ 208  FAX  986-9157

ที่มา : http://www.cs.tu.ac.th
ผู้เขียนข่าว : http://www.cs.tu.ac.th

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th