ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ.. และกำหนดการรายงานตัว

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ประเภท

สอบคัดเลือกทั่วไปโดยมหาวิทยาลัย  ในวันที่  3-4   พฤษภาคม 2549  และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่  17 พฤษภาคม  2549   ไปแล้วนั้น   บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการจัดทำผลการสอบคัดเลือกเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าดูระเบียบการรายงานตัว  และรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่ http://www.srru.ac.th/org/admsurin/admin/news/newdetail.php?idnews=31  หรือเว็ปไซด์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ http://www.srru.ac.th/org/admsurin

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้เขียนข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th