ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
รายละเอียดข่าว หน้าหลัก | ปิดหน้าต่าง
หัวข้อข่าว : ** ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [ รอบสอง ]

...[  ผลสอบรอบ2  ]    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ประเภท
สอบคัดเลือกทั่วไปรอบสอง  บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการจัดทำผลการสอบคัดเลือกเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศมาเพื่อทราบ  สามารถเข้าดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบและระเบียบการการรายงานตัวได้ที่ ได้ที่ http://www.srru.ac.th/org/admsurin/index.php

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน..
ผู้เขียนข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน..

Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th