ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (

28/11/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17/10/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(ประเภทวิชาการ) จำนวน ๖ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) จำนวน ๔ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน) จำนวน ๒ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถ และทางเท้าบริเวรอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัตการ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง สาขานาฏศิลป์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links