เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17/10/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบ

05/10/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561.

ดูเพิ่มเติม

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ตำแหน่งวิชการ จำนวน ๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชการ จำนวน ๖ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการ 1 ชุด


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 1 ชุด


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- แผนปฏิบัติจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links