ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561

13/09/2018

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561.

ดูเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศ

15/09/2018

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (15/09/2561).

ดูเพิ่มเติม

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา (งบประมาณแผ่นดิน)


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อัตรา (งบประมาณรายได้)


- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๘ อัตรา


- Recruitment schedule position of English Lecturer รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ (งบแผ่นดิน) จำนวน ๓ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์


- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างฐานข้อมูลโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ไม่พบข้อมูล

SRRU

Social Links