ข่าวงวงฉบับที่ 4,141 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดีทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile Video LIve Stream) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวงวงฉบับที่ 4,140 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,139 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,138 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"