ข่าวงวงฉบับที่ 3,974 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 3,973 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพชรอินทนิล เรียนฟรีตลอดหลักสูตร แก่นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 3,972 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 3,971 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)
ข่าวงวงฉบับที่ 3,970 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 3,969 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (U2T for BCG) ครั้งที่ 1