ข่าวงวงฉบับที่ 3,904 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวงวงฉบับที่ 3,903 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Manage Information System (ERP MIS) (ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน) 1 ระบบ
ข่าวงวงฉบับที่ 3,902 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 3,901 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)