รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ ด [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 1 ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพร [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการ 1 ชุด ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการ 1 ชุด [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [..]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...

ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล [..]

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง สาขานาฏศิลป์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง สาขานาฏศิลป์ 1 ชุด ด [..]

แผนปฏิบัติจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

แผนปฏิบัติจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 มหาวิท [..]

SRRU

Social Links