ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ ...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ [..]

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อั ...

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน [..]

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อั ...

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน [..]

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi ...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราค [..]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี [..]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา [..]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (15/09/2561) ...

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (15/09/256 [..]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561 ...

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561 [..]

SRRU

Social Links