ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by Administrator
อบรมสัมนา
4338
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
- เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
- สมัครสอบได้ที่ : https://bit.ly/cutepsrru2023
- อัตราค่าสมัครสอบ จำนวน 900 บาท
- รายละเอียดการสมัครสอบ : https://lc.srru.ac.th/?page_id=2421