ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน ด้านการคมนาคม และด้านการศึกษา
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
5890

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นายจู ดึ๊ก หยุ๋ง (Mr. Chu Duc Yung) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น และคณะ เพื่อหารือด้านการท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน และด้านการคมนาคม ในการร่วมพัฒนาเส้นทางหมายเลข R8 (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน)

ในการนี้ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย อ.ศิรประภา รัตนรวมการ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมหารือด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวเวียดนามเพื่อมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การใช้สถาบันการศึกษาเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม และด้านงานวิจัยอีกด้วย


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image