รายละเอียดข่าวสาร

...

ภาพพิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
ดูรายละเอียด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media