พิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

03/09/2015

ภาพพิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
ดูรายละเอียด

SRRU

Social Links