กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557

05/10/2015

กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 มีดังนี้

– 20 ก.ย. – 9 ต.ค.58 ลงทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
– 4 พ.ย.58 รายงานตัวบัณฑิต พร้อมเอกสารการลงทะเบียนบัณฑิต
– 5 – 6 พ.ย.58 ซ้อมย่อย
– 7 พ.ย.58 พิธีซ้อมใหญ่ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– 10 พ.ย.58 พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ภาคบ่าย)

** รายละเอียดประกาศ http://adm.srru.ac.th/wp-cont…/uploads/…/09/bookcashBank.pdf

** ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต http://adm.srru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/srru-58.pdf

SRRU

Social Links