รายละเอียดข่าวสาร

...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป จำนวน ๒๘๖ รายการ

เอกสารประกาศ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media