รายละเอียดข่าวสาร

...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสารประกาศ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media