รายละเอียดข่าวสาร

...

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสารประกาศ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media