รายละเอียดข่าวสาร

...

พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media