รายละเอียดข่าวสาร

...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ รองอธิการบดี และคณะ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 “จามจุรีวิชาการ 60” ในการนี้คณะผู้บริหารได้ขึ้นรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไปจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในปี 2561 อีกด้วย© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media