ทำบุญตักบาตร ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา

08/08/2017

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป จัดโครงการโดยกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงการทำความดีถวายในหลวง โดยการร่วมทำบุญตักบาตร และงดดื่มสุราในช่วงวันเข้าพรรษา


ที่มา


SRRU

Social Links