รายละเอียดข่าวสาร

...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป จัดโครงการโดยกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงการทำความดีถวายในหลวง โดยการร่วมทำบุญตักบาตร และงดดื่มสุราในช่วงวันเข้าพรรษา


ที่มา


© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media