รายละเอียดข่าวสาร

...

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐น.ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ รองศาสตราจารย์ อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับมอบนโยบายด้านวิชาการ


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media