ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (M๖๑๐๕๐๐๒๐๗๔๕) ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา

30/05/2018

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (M๖๑๐๕๐๐๒๐๗๔๕) ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา

เอกสารประกาศ

SRRU

Social Links