รายละเอียดข่าวสาร

...

แจ้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media