รายการข่าว

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
Image
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Image
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
Image
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
Image
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557
Image
กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557
ขอเชิญประกวดแผนการตลาด “FMS SRRU Marketing Plan Award 2015″
Image
ขอเชิญประกวดแผนการตลาด “FMS SRRU Marketing Plan Award 2015″
พิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
Image
ภาพพิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย
Image
ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย
งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการสมาธิมวยไทย สู่มวยโลก 16-18 ก.ค.2558 ม.ราชภัฏสุรินทร์
Image
โครงการสมาธิมวยไทย สู่มวยโลก 16-18 ก.ค.2558 ม.ราชภัฏสุรินทร์

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media