รายการข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ ซ.๐๑/๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
Image
สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ ซ.๐๑/๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผนงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Image
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผนงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ ซ.๐๙/๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 ชุด
Image
สัญญาซื้อขายทั่วไป สัญญาเลขที่ ซ.๐๙/๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผน งบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Image
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แผน งบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศสัญญางานซื้อครุภัณฑ์ งปม. 2561
Image
ประกาศสัญญางานซื้อครุภัณฑ์ งปม. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิจัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิจัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Image
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media