รายการข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
Image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Public Health Science Health and Culture Technology
Image
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Public Health Science Health and Culture Technology
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Image
โปรแกรมสำเร็จรูป LaTeX สำหรับการพิมพ์เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media