งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเขียนขอทุนการศึกษาและทุนวิจัยองค์กรระหว่างประเทศแก่คณาจารย์และบุคลากรภายใน
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาและผู้บริหารการศึกษาจาก World bank ที่มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสวนาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนาม MOU กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่ความเป็นเลิศ
กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้านไทย - กัมพูชา ประจำปี 2566
งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อในไปใช้นำโอกาสต่าง ๆ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตุดิโออาชีพ สาขาดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)