ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566