ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
สรุปการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดกลองยาวชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเทศกาลงานวันช้างไทย จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (เฉลิมฉลอง 260 ปี เมืองสุรินทร์)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และประชุมบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย