องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"
กำกับ ติดตาม และประเมินกิจกรรมการ 7ส ของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์การประเมินผลและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยใช้ประโยชน์จากตู้อบผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดูแลสุขภาพจิตและการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับ 5 หน่วยงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตในบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครผู้ร่วมพัฒนาสมรรถนะ (Re-Up-New Skill) การผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) รุ่นที่2