ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะจาก Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ระหว่าง 2 สถาบัน
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมบันทึกสถิติกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ผ่านการพับตุ๊กตาช้างด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2565
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชา กับบริษัท CBCB
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"