คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.รภ.สร.
ม.รภ.สร. จัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (รอบเก็บตก) หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 60
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.สร. จัดพิธีไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง ประจำปี 2564
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ม.รภ.สร. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร