ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและอุปกรณ์สำนักงานโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 28 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 28 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและอุปกรณ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 28 ชั้น 1 
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและอุปกรณ์สำนักงาน ด้วยวิธีระกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและอุปกรณ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 536 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)