ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565
ม.รภ.สร. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565
ม.รภ.สร. ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีบวงสรวงขอขมาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสุรินทร์
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดเมือง ในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564
ม.รภ.สร. ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 5 ธันวาคม 2564