โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ


ข่าวสารกองบริหารงานบุคคล

ทั่วไป คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ ที่ 0724/2563 เรื่อง การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไป ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
ทั่วไป ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
ทั่วไป ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ทั่วไป ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำนาเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม

LOADING
เข้าชม
การประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564
2 ก.พ. 2564
เข้าชม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล
7 ธ.ค. 2563
เข้าชม
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการแก้ปัญหาอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
30 พ.ย. 2563
เข้าชม
ประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 พ.ศ. 2564 2567
4 มี.ค. 2563
เข้าชม
โครงการ Knowledge Management (KM Day) กองบริหารงานบุคคล
24 ก.พ. 2563
เข้าชม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสันทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน”
19 ธ.ค. 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความ Knowledge Management

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการทำงาน