โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ


ข่าวสารกองบริหารงานบุคคล

รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไป เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เลขประจำตัวประชาชน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ(สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครงาน ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม

LOADING
เข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง ความดีความชอบ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕
18 พ.ย. 2564
เข้าชม
การประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564
2 ก.พ. 2564
เข้าชม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล
7 ธ.ค. 2563
เข้าชม
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการแก้ปัญหาอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
30 พ.ย. 2563
เข้าชม
ประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 พ.ศ. 2564 2567
4 มี.ค. 2563
เข้าชม
โครงการ Knowledge Management (KM Day) กองบริหารงานบุคคล
24 ก.พ. 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความ Knowledge Management

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการทำงาน