ลิ้งค์ด่วน บริการวิชาการ ระบบเครือข่าย บริการด้านไอที บริการอื่นๆ รวมสายตรงผู้บริหาร งานวิจัยที่เผยแพร่ แบบฟอร์มกองทุน

บริการอีเมล์บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์ News Feed feed
07/11/2556 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสายสนับสนุน R to R มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
05/11/2556 ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
05/07/2556 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
05/02/2556 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดูทั้งหมด...

อบรม / สัมมนา News Feed feed
14/08/2556 โครงการ อบรม "การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"
"การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา"ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 วิทยากร อ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
20/02/2556 โครงการสัมนา หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา"
การเขียนบทความวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในแวดวงการศึกษา
07/12/2555 โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน
โครงการสัมมนาเกียรติบัตรครูสังคมศึกษากับอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16/05/2555 โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย
โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย
ดูทั้งหมด...

จัดซื้อ / จัดจ้าง News Feed feed
25/02/2557 สอบราคาซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๔๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๔๒ รายการ
25/02/2557 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๕๓ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๕๓ รายการ
18/02/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน ๓ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน ๓ รายการ
18/02/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๒ รายการ ตามรายการ
ดูทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร News Feed feed
10/04/2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)
10/04/2557 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
27/03/2557 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติการ
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19/03/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติการ
ดูทั้งหมด...
2007 Surindra Rajabhat University All rights reserved.  Contact webmaster@srru.ac.th   Last update : 27/03/2551