Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 22 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) โดยมหาวิทยาลัยจะถ่ายทอดสดแนะนำกระบวนการคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. และจะดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://bit.ly/3qt89A3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบั้มรูป