ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติขนาด 2000 kN จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
656
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติขนาด 2000 kN จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)