Blog Detail Pic

นศ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงการสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านสัตวศาสตร์) เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 16 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กัลยกร อ่อนอก และน.ส.ยศริน ประดับเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงการสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านสัตวศาสตร์) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


อัลบั้มรูป