Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระยาสุรินทรภักดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ตชด. 21 จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 9 พฤศจิกายน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี จ.สุรินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธาน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป