Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ผศ.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีกลางงานมหัศจรรย์งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ภายในสนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แสดงในพิธีเปิดงาน และมีการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยภายในงานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ด้วย