Blog Detail Pic

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 16 พฤศจิกายน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบัณฑิตครูยุคใหม่ที่เก่ง ดี มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ อีกทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา

ในการนี้ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.อ.จิรัฐฏ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย