Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 18 พฤศจิกายน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึงของงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขึ้นนั่งช้าง รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมขบวนแห่ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างครั้งนี้ด้วย