Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 19 พฤศจิกายน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ สนามแสดงช้าง จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นพิธีกร พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมดูแลแขกผู้มีเกียรติและบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมการแสดงช้างในครั้งนี้ด้วย