Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และประชุมบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 28 ธันวาคม

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดกิจกรรม "สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธ์ชาวม่วง - เขียว ประจำปี 2565" โดยในเวลา 07.30 น. บริเวณถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหารได้แนะนำและนำเสนอแนวทางการบริหารงาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทั้งนี้หลังจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และชมรมผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และแลกเปลี่ยนของรางวัลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

สำหรับกิจกรรม "สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธ์ชาวม่วง - เขียว ประจำปี 2565" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 โดยวันที่ 26 - 27 เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ขณะที่วันที่ 28 เป็นกิจกรรมประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน