ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และงดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ "No Gift Policy"
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ
2238

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และขอประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปรงใส "No Gift Policy"


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image