นักกีฬา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
รางวัลและความภาคภูมิใจ
3060

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ลำดับที่ 29 จาก 122 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากการคว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย 2 เหรียญทองจากนายแก้วเก้า คงใจดี นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม. และนายธนรัฐ ยังงาม นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมชาย

2 เหรียญเงินจากนายรัฐพงษ์ ศรีนนทา นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดด สถิติ 15.43 เมตร และนางสาวเขมิกา สุขเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมหญิง

4 เหรียญทองแดงจากนางสาวอรปรียา ไชยวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัมหญิง นางสาววัชราภรณ์ ทุมพัด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัมหญิง นายอุกฤษฎ์ กงจักร นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมชาย และนายแสนรัก งามยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมชาย


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image