Blog Detail Pic

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ สัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยาการชวนรู้ ทางคลื่น FM 97.50 MHz ดำเนินรายการโดย อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน 


อัลบั้มรูป