ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | อังคาร 21 กุมภาพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์