Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 


อัลบั้มรูป