Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 27 มีนาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป กล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม

ในการนี้ประธานในพิธีได้เชิญแบบลายผ้าพระราชทานมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและช่างทอผ้ากลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 129 คน ตามลำดับ


อัลบั้มรูป