ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CADCAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซี แบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | ศุกร์ 28 เมษายน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CADCAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซี แบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์