ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ
17265

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 224/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566