ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 582

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 081/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564