มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 แก่นักศึกษา ม.รภ.สร.

จันทร์ 5 เมษายน by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 109

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2 คน ซึ่งเงินทุนการศึกษาดังกล่าว มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ส่งมอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบต่อให้แต่ละสถานศึกษาดำเนินการจัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ได้รับทุนในสังกัดตนเองตามลำดับ


อัลบั้มภาพ